Myagdi Archives - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष १६५)

प्रदेश न. ४

म्याग्दी

जम्मा मत ७५५३७ खसेको मत ४८८१०
दल
उम्मेदवार
खमबहादुर गर्बुजा
70% Complete
भुपेन्द्र बहादुर थापा [विजयी]
70% Complete
प्राप्त मत

२०९८०

२३३०८

प्रदेश सभा (प्रत्यक्ष ३३०)

प्रदेश न. ४

म्याग्दी (क)

जम्मा मत ४२९९२ खसेको मत २७६७५
दल
उम्मेदवार
विनोद केसी (विजयी)
70% Complete
भीमप्रसाद गौचन
70% Complete
प्राप्त मत

१४७०४

१२१७५

म्याग्दी (ख)

जम्मा मत ३२५४५ खसेको मत १९७७४
दल
उम्मेदवार
अमलाल फगामी पुन
70% Complete
नरदेवी पुन मगर (विजयी)
70% Complete
प्राप्त मत

७९९०

१०८६८