Baglung Archives - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष १६५)

प्रदेश न. ४

बागलुङ १

जम्मा मत ८६७५६ खसेको मत ४६५५७
दल
उम्मेदवार
सुर्यप्रसाद पाठक [विजयी]
70% Complete
चम्पादेवी खड्का
70% Complete
प्राप्त मत

३३६५७

२०६१६

बागलुङ २

जम्मा मत ८०५२६ खसेको मत ४०११२
दल
उम्मेदवार
देवेन्द्र पौडेल (विजयी)
70% Complete
नरबहादुर पुन
70% Complete
प्राप्त मत

२८८२७

१९९०५

प्रदेश सभा (प्रत्यक्ष ३३०)

प्रदेश न. ४

बागलुङ १ (क)

जम्मा मत ४५४२८ खसेको मत १९५९१
दल
उम्मेदवार
दिपेन्द्रबहादुर थापा
70% Complete
इन्द्रलाल सापकोटा (विजयी)
70% Complete
प्राप्त मत

५९७३

८६८९

बागलुङ १ (ख)

जम्मा मत ४१३२८ खसेको मत २१७१३
दल
उम्मेदवार
कृष्ण थापा (विजयी)
70% Complete
प्रकाश शर्मा पौडेल
70% Complete
प्राप्त मत

९५७७

५६१३

बागलुङ २ (क)

जम्मा मत ४७२८६ खसेको मत १९४५७
दल
उम्मेदवार
मञ्जेश बम मल्ल
70% Complete
चन्द्रबहादुर बुढा [विजयी]
70% Complete
प्राप्त मत

११५४६

१७४१५

बागलुङ २ (ख)

जम्मा मत ३३२४० खसेको मत २२०३७
दल
उम्मेदवार
टेकबहादुर घर्ती (विजयी)
70% Complete
जितबहादुर शेरचन
70% Complete
प्राप्त मत

११८८४

८६२४