Bara Archives - Naya Patrika
eNaya Patrika
  • ePaper

प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष १६५)

प्रदेश न. २

बारा १

जम्मा मत ९६१४६ खसेको मत ७०२२६
दल
उम्मेदवार
अच्युतप्रसाद मैनाली
70% Complete
उमाकान्त चौधरी [विजयी]
70% Complete
प्राप्त मत

२२०३०

२४४५०

बारा २

जम्मा मत ८३५२४ खसेको मत ५९९०१
दल
उम्मेदवार
रामसहायप्रसाद यादव [विजयी]
70% Complete
राधेचन्द्र यादव
70% Complete
प्राप्त मत

२८१८५

१५७९०

प्रदेश सभा (प्रत्यक्ष ३३०)

प्रदेश न. २

बारा १ (क)

जम्मा मत ५३४२४ खसेको मत ३९२७०
दल
उम्मेदवार
त्रिलोकी प्रसाद [विजयी]
70% Complete
पेमा सिद्धि लामा
70% Complete
सुरेश बैठा
70% Complete
प्राप्त मत

१८४४५

१६४८४

२४७८

बारा १ (ख)

जम्मा मत ४२७२२ खसेको मत ३०७९६
दल
उम्मेदवार
महम्मद इसलाम अंसारी
70% Complete
भागवतप्रसाद साह
70% Complete
सरोजकुमार यादव [विजयी]
70% Complete
प्राप्त मत

५४३५

८१२६

१४२६९

बारा २ (क)

जम्मा मत ४२२५७ खसेको मत ३०६०३
दल
उम्मेदवार
गणेश प्रसाद साह कलवार
70% Complete
राम प्रवेश यादव
70% Complete
सारदा संकर प्रसाद कलवार [विजयी]
70% Complete
प्राप्त मत

४२७९

८१००

१६६७१

बारा २ (ख)

जम्मा मत ४१२६७ खसेको मत २८३०८
दल
उम्मेदवार
रामसागर प्रसाद यादव
70% Complete
मणिभुषण कुमार यादव
70% Complete
बच्चा राउत अहिर [विजयी]
70% Complete
प्राप्त मत

२७७९

६११९

११५०३

बारा ३ (क)

जम्मा मत ४४९२२ खसेको मत ३१८८०
दल
उम्मेदवार
ज्वाला कुमारी साह [विजयी]
70% Complete
रामानन्द प्रसाद यादव
70% Complete
प्राप्त मत

११७७१

१०१४७

बारा ३ (ख)

जम्मा मत ३९७४८ खसेको मत २६८२६
दल
उम्मेदवार
महमद समिउल्लाह
70% Complete
जयचन्द्र प्रसाद चौरसीया
70% Complete
पारसप्रसाद साह [विजयी]
70% Complete
प्राप्त मत

३४३०

४३८६

११५१७

बारा ४ (क)

जम्मा मत ४१८५६ खसेको मत ३०६३०
दल
उम्मेदवार
सुन्दरबहादुर विवश्कर्मा [विजयी]
70% Complete
ओम कृष्ण कार्कि
70% Complete
प्राप्त मत

११७७०

८३२३

बारा ४ (ख)

जम्मा मत ४३७५३ खसेको मत ३२५६८
दल
उम्मेदवार
उमेशकुमार कुश्‍वाहा
70% Complete
विजयप्रकाश साह रौनीयार
70% Complete
जितेन्द्रप्रसाद सोनार [विजयी]
70% Complete
प्राप्त मत

५६९२

५१३३

१३११८